AH XIAN
JULIE BARTHOLOMEW
LIONEL BAWDEN
KATE BEYNON
GUAN WEI
GUO JIAN
JIN SHA
LIU QINGHE
LIU XIAO XIAN
LU PENG
SHEN SHAOMIN
SALLY SMART
LAURENS TAN
YANG XIFA
ZHANG QING
CURATED BY JIN SHA
CHINA TOUR 2009
YUAN CENTER OF ART, BEIJING
ART GALLERY OF TIANJIN ACADEMY OF FINE ARTS, TIANJIN
KE CENTER FOR CONTEMPORARY ARTS, SHANGHAI
GALLERY OF CHINESE PROFILES, XIA MEN
WOLLONGONG CITY GALLERY OCTOBER - NOVEMBER 2009
AUSTRALIAN TOUR 2010 - 2011
sponsor logos
copyright
©Copyright 2002-2009 Julie Bartholomew. All rights Reserved R10 Design